بازدید صنم از فروشگاه و کارگاه های صنایع دستی مستقر در خانه تاریخی ملک

بازدید صنم از فروشگاه و کارگاه های صنایع دستی مستقر در خانه تاریخی ملک   بنا به اعتقاد پژوهشگران، یکی از علل اصلی کاهش رونق بازار صنایع دستی ایران، عدم آشنایی مردم و جامعه با صنایع دستی است. یکی از برنامه های اصلی صنم، برگزاری تورهای گردشگری در کارگاه های صنایع دستی مشهد است. هدف…