رسالت صنم (صنایع دستی ناب ماندگار)

طی پژوهش میدانی که به واسطه­ ی پایان­ نامه کارشناسی ارشد، با موضوع اقتصادِ صنایع دستی، در دانشگاه فردوسی مشهد، در سال ۱۳۹۵ آغاز شد؛ افتخار آشنایی با هنرمندان بزرگواری، نصیب شد. هنرمندانی که نه خود و نه هنر ایشان، آنچنان که شایسته است، در جامعه شناخته شده نیستند. بعد از اتمام تحصیل بر آن شدیم در حد توان خود، سعی در معرفی هنرمندان عزیز از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی نماییم. این سرآغازی بود برای پیدایش صنم.

سایت صنم، به آدرس www.SANAMCRAFTS.com، با دو هدف اصلی و یک هدف ضمنی، در دی ماه ۱۳۹۷، راه اندازی شد. اهداف اصلی صنم در این سایت عبارتنداز:

اول: معرفی هنرمندان صنعتگر در سطح ملی و بین المللی؛

در این راستا ابتدا هنرمندان و صنعتگران شاخص شناسایی و با آنها به صورت حضوری مصاحبه انجام شده و پرسشنامه تکمیل می گردد. سپس رزومه و مشخصات فردی و تصویر برخی آثار هنرمندان مشارکت کننده در سایت صنم ثبت می شود. (زبان اصلی سایت در مرحله اول فارسی است اما، ترجمه مطالب به زبان انگلیسی، جهت استفاده غیرفارسی زبانان، در مراحل بعدی پیش­ بینی شده است.)

دوم: کمک به افزایش سطح آگاهی و دانش هنرمندانِ صنعتگر نسبت به علوم و فنون مورد نیاز؛

جهت رسیدن به این هدف سعی بر آن است مطالبی برگرفته از مقالات علمی به روز، در زمینه هایی چون اقتصاد، مدیریت، بازرگانی، بازاریابی، صنایع دستی و نیز مصاحبه با اساتید و هیئت علمی دانشگاه ها؛ که موجب ارتقا سطح دانش و بهره وری صنعتگران خواهد شد، در سایت قرار گیرد.

هدف ضمنی سایت صنم عبارت است از:

کمک به فروش آثار و ایجاد رونق در کسب و کار هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی.

دستیابی به این هدف از طرق زیر میسر خواهد شد:

  • ایجاد مشارکت و هم افزایی بین هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی؛

  • معرفی مستقیم هنرمندان و آثار ایشان؛

  • برندسازی و افزایش اعتماد متقابل خریداران و مخاطبان سایت.

برای دستیابی به این اهداف و در ادامه مسیر تکامل صنم، شرکت تعاونی صنم صنایع دستی ناب ماندگار، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ در اداره ثبت شرکت های مشهد، با شماره ثبت ۶۹۵۴۵، شکل گرفت. در این مرحله صنم قادر است فعالیت خود را به صورت قانونی گسترش دهد. اهم برنامه های صنم بعد از ثبت شرکت عبارتنداز:

  • تقویت سایت و شبکه های اجتماعی صنم برای معرفی هنرمندان و صنعتگران شاخص صنایع دستی؛

  • برگزاری جلسات آموزشی با حضور اساتید مجرب، جهت توان افزایی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی؛

  • برگزاری تورهای صنایع دستی؛

  • مشارکت در برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی.

امید است صنم بتواند خدماتی ارزنده به فرهنگ و هنر اصیل جامعه ­ی ایرانی ارائه نماید.