خدمات صنم به هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی:

  • معرفی هنرمند و آثار ایشان در سایت صنم؛
  • برگزاری تورهای کارگاه­ گردی و ایجاد ارتباط مستقیم و بی واسطه بین هنرمند و مخاطبان علاقه­ مند به صنایع­ دستی؛
  • برگزاری کارگاه­ های آموزشی؛
  • برگزاری دوره­ های تخصصی؛
  • مشاوره تخصصی در زمینه ­های

  • مشارکت در برگزاری نمایشگاه­های تخصصی؛
  • مشارکت برای شرکت در نمایشگاه­های معتبر داخلی و خارجی.