رسالت صنم (صنایع دستی ناب مشهد)

طی پژوهش میدانی که به واسطه­ ی پایان­ نامه­ ی کارشناسی ارشد، با موضوع اقتصادِ صنایع­ دستی، در دانشگاه فردوسی مشهد، انجام گرفت؛ افتخار آشنایی با هنرمندان بزرگواری، نصیب شد. هنرمندانی که نه خود و نه هنر ایشان، آنچنان که شایسته است، در جامعه شناخته شده نیستند. از این رو بر آن شدیم در حد بضاعتِ اندک خود، سعی در معرفی هنرمندان عزیز از طریق اینترنت و شبکه ­های اجتماعی نماییم.

صنم با دو هدف اصلی و یک هدف ضمنی راه ­اندازی شده ­است. اهداف اصلی عبارتنداز:

اول: معرفی هنرمندان صنعتگر مشهد در سطح ملی و بین المللی؛

در این راستا ابتدا هنرمندان و صنعت­گران شاخص شناسایی و با آنها به صورت حضوری مصاحبه انجام شده و پرسشنامه تکمیل می­گردد. سپس رزومه و مشخصات فردی و تصویر برخی آثار هنرمندان مشارکت کننده در سایت صنم ثبت می­شود. (زبان اصلی سایت در مرحله اول فارسی است اما، ترجمه­ ی مطالب به زبان انگلیسی، جهت استفاده­ ی غیرفارسی زبانان، در مراحل بعدی پیش­بینی شده ­است.)

دوم: کمک به افزایش سطح آگاهی و دانش هنرمندانِ صنعت­گر نسبت به علوم و فنون مورد نیاز

جهت رسیدن به این هدف سعی بر آن است مطالبی برگرفته از مقالات علمی بروز، در زمینه ­هایی چون اقتصاد، مدیریت، بازرگانی، بازاریابی، صنایع­ دستی و نیز مصاحبه با اساتید و هیئت علمی دانشگاه­ها؛ که موجب ارتقا سطح دانش و بهره­ وری صنعت­گران خواهد شد، در سایت قرار گیرد.

هدف ضمنی صنم عبارت است از کمک به فروش آثار و ایجاد رونق در کسب و کار هنرمندان صنایع­ دستی مشهد.

دستیابی به این هدف از طرق زیر میسر خواهد شد:

  • ایجاد مشارکت و هم ­افزایی بین هنرمندان و صنعت­گران صنایع­ دستی؛

  •   معرفی مستقیم هنرمندان و آثار ایشان؛

  •   برندسازی و افزایش اعتماد متقابل خریداران و مخاطبان سایت.

لازم به تاکید است، از هنرمندان و صنعت­گرانی دعوت به مشارکت می­شود که در حرفه و هنر خود مطرح بوده و در سطح استان شاخص هستند.

همچنین باید تاکید کرد صنم فروشگاه اینترنتی نیست، بلکه قصد کمک به توانمندسازی صنعت­گران را در جهت افزایش فروش و ارتقا کسب­ و کار دارد.

امید است این اقدام بتواند خدمتی هر چند ناچیز، به فرهنگ و هنر اصیل جامعه­ ی ایرانی نماید